Medlem i SPCI

Om SPCI

Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen, SPCI, är i grunden en kamratförening som har till uppgift att främja teknisk utveckling inom svensk industri för tillverkning av massa, papper och kartong samt inom industrier med anknytning till branschen såsom grafisk industri och förpacknings-, förädlings- och konverteringsindustri samt skoglig verksamhet.

Målgrupp:

Föreningens målgrupp är främst civilingenjörer, ingenjörer och tekniker verksamma i branschen och i närliggande leverantörs- och konsultföretag, men alla verksamma inom branschen är välkomna att ansöka om medlemskap. Föreningen bildades 1908 och har idag ca 2.500 medlemmar.

Ung Kompetens

För att möta utmaningarna med branschens framtida kompetensförsörjning har SPCI startat projektet Ung Kompetens. Ung Kompetens är en långsiktig satsning med syftet att knyta studenter som inte ännu har valt inriktning till skogsindustrin samt att erbjuda olika mötesplatser för kunskapsutbyte och nätverkande för studenter och industrins unga medarbetare.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i SPCI.

 

Medlemsavgift:

– Ordinarie medlem:  650 kr/år

– Ungdomar – fram till dess man fyllt 35 år: 0 kr/år

– Pensionär (från dess man fyllt 65 år): 325 kr/år

– Ständiga medlemmar (medlem i 35 år): 0 kr/år

I medlemskapet ingår: 

Svensk Papperstidning, 8 nr / år. För medlemmar bosatta utomlands tillkommer en avgift för utlandsdistribution.

Rabatter på SPCIs konferenser. Vissa evenemang, såsom SPCI & Friends och Ung Kompetens-aktiviteter är gratis. 

Studenter deltar gratis i alla SPCIs evenemang.

Ansökan om medlemskap:

Ansökan skickas till SPCI. SPCIs styrelse godkänner alla medlemsansökningar. I länken nedan kan man fylla i en ansökningsblankett som skickas till SPCI.

Genom hemsidan kan dina medlemsuppgifter uppdateras. 

Ansök om medlemskap >>

Medlemsuppgifter

Uppdatera medlemsuppgifter här >>

Logga in ovanför navigationsmenyn genom att ange användarnamn och lösenord. Du väljer själv användarnamn och lösenord, men initialt tilldelas varje medlem dessa uppgifter för en första inloggning. Efter inloggning visas en ny navigationsmeny som medger åtkomst till information som bara är tillgänglig för SPCI-medlemmar.

Om du har glömt dina inloggningsuppgifter kan du från hemsidan skicka dina uppgifter till dig själv till din privata e-postadress (förutsatt att en sådan angivits). Välj lösenord? ovanför navigationsmenyn och fyll i din e-postadress i fältet som visas och skicka denna adress till databasen. Svaret skickas direkt till denna e-postadress.

Efter inloggning ges möjlighet att uppdatera dina medlemsuppgifter genom att klicka på texten (länken) uppdatera. Var vänlig håll Dina medlemsuppgifter aktuella, vilket underlättar för sekretariatet och för tidskriftstryckerierna. Ditt användarnamn och lösenord kan användas för inloggning på samtliga sidor i denna portal.

Så skyddar vi dina personuppgifter: