Svensk Papperstidning

Välkommen till skogsindustrins branschtidning!

Genom Svensk Papperstidning kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i skogsindustrin främst i Sverige, men även i världen. Vi skriver om skogsindustrins utveckling, produkter, teknik, ekonomi, forskning och om de människor som verkar i branschen.

Svensk Papperstidning utkommer med 8 utgåvor per år.
Svensk Papperstidning ingår i medlemsavgiften i SPCI.

Svensk Papperstidning har varit skogsindustrins branschtidning sedan 1898 och är en av Sveriges äldsta tidskrifter. Tidningen ägs av SPCI – Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen.

Välkommen till skogsindustrins branschtidning!

Genom Svensk Papperstidning kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i skogsindustrin främst i Sverige, men även i världen. Vi skriver om skogsindustrins utveckling, produkter, teknik, ekonomi, forskning och om de människor som verkar i branschen.

Svensk Papperstidning utkommer med 8 utgåvor per år.
Svensk Papperstidning ingår i medlemsavgiften i SPCI.

Svensk Papperstidning har varit skogsindustrins branschtidning sedan 1898 och är en av Sveriges äldsta tidskrifter. Tidningen ägs av SPCI – Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen.